Treballs

Des de Tià Joan realitzem treballs a l’obra de tipologia diversa: interiors, exteriors, pintat industrial, pintat de terres, estucs, pàtines, ciments, bastiments, tenyits, envellits i treballs realitzats amb pistola com ara lacats i envernissats. També ens dediquem a la col·locació de parquet, motllures de guix, pedra decorativa i estands.

 

Pel que fa als treballs al taller, des de Tià Joan realitzem diversos processos:

LACAR
Apliquem una pintura específica de poliuretà de dos components, acrílic i a l’aigua, sobre tot tipus de fusta, ferro de diferents colors i graus de brillantor: setinat, mate, semimate o brillant. D’aquesta manera aconseguim més resistència que amb qualsevol esmalt i el material no es torna tan groc.

ESMALTAR
Apliquem pintura d’un sol component sobre fusta i revestiments.

ENVERNISSAR
Utilitzem vernís de poliuretà de dos components, acrílic i a l’aigua, sobre tot tipus de fusta.

PINTAR
Apliquem pintura sobre ferro i metall en portals, bústies, motors, planxa, etc.

GALVANITZAR
Utilitzem una pintura de carrosseria de poliuretà, específica per a metall i ferro, en finestres, balcons, perfils…

TENYIR
Apliquem el tint del color adequat per a cada peça de fusta diferent.

ENVELLIR
Apliquem tint i plàstic color segons mostra i un acabat de vernís acrílic per tal d’aconseguir una imitació d’un material envellit.

PATINAT
Apliquem laca segons mostra de color, seguidament ho tenyim, matissem i acabem amb una capa de laca de dos components i una ultima de vernís acrílic.

RASPAT
Apliquem una primera capa de plàstic, raspem els cantells i apliquem una ultima capa de vernís acrílic.

 

*A més de tots aquests processos que realitzem al taller, també organitzem classes de pintura amb pistola per a cabina.